Odoo afbeelding en tekstblok

De progressie van je kind, duidelijk weergegeven

De SNOW ID is een diploma ski en snowboard voor kinderen van ±4 tot ±16 jaar. Met dit leuke gadget willen we de progressie van een kind dat ski- of snowboardles volgt op een simpele en aantrekkelijke manier weergeven.

De SNOW ID geeft, op basis van de opbouw volgens het opleidingsstramien van Sneeuwsport Vlaanderen, een duidelijk afgebakende vordering van het niveau van het kind weer. Aan de hand van een onderverdeling in drie of vier criteria, waarbij gewerkt wordt naar een globale beweging, kan het kind zes opeenvolgende niveaus halen.

Ski

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Icy

Ploegdraai


 • Kunnen tot stilstand komen door middel van ploegstop

 • Uit de helling kunnen draaien door middel van ploegdraai (symmetrie)

 • Zelfstandig ski's kunnen draaien en rechtstaan na een val

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Snowy

Ploegbocht


 • Ploegbochten in onregelmatig parcours

 • Ploegwedel

 • Skilift kunnen gebruiken

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Chilly

Elementaire beweging


 • Elementaire beweging in parcours kunnen skiën

 • Schuin voorwaarts afdalen met respect voor de parallelle assen

 • Bergwaarts wenden eindigen in parallel

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

1ste Kroon

Elementaire beweging verfijnd


 • Dynamische elementaire beweging in parcours kunnen skiën

 • (schuin) zijwaarts afglijden

 • Bergwaarts wenden met de ski's parallel

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

2de Kroon

Basisbeweging


 • Parcours kunnen skiën in parallel

 • Hockeystop of noodstop
 • Gecontroleerde sprong
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

3de Kroon

Verfijnd parallel


 • RS (reuzeslalom) parcours technisch kunnen afwerken op middelsteil terrein

 • Basiswedel
 • Skiën over bultig terrein

Snowboard

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Icy Rider

Eerste vormen van glijden en wenden in basishouding


 • Eerste vormen van insturen in de hellingslijn.

 • Nemen van beginnersliften (en stoppen in heelside)

 • Ollies, nollies, rotaties op vlak terrein

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Snowy Rider

Behouden van basishouding in verschillende situaties


 • Bocht in 3 fasen met afgegleden bergwaarts wenden

 • Draaien in monoblock op vrij vlakke, brede pistes

 • Ollies, nollies, nosepresses, tailpresses op vlak en lichthellend terrein, 50-50 op box

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen


Chilly Rider

Elementaire bochten aaneenschakelen in basishouding


 • Variëren tussen glijden en afglijden in functie van de omstandigheden en snelheid 

 • Comfortabel draaien in een stroom van skiërs/snowboarders

 • Basisgrabs op kleine kickers, gegleden 180’s in verschillende richtingen

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

1ste Kroon

Evolueren van statisch naar dynamisch draaien


 • Vlotte overgang tussen grote en kleine bochten

 • Variatie tussen voorkeursvoet en switch (elementair niveau)

 • Basisgrabs medium kicker, gesprongen 180’s kleine kicker, basistricks box & rail

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

2de Kroon

d.m.v. angulatiehouding en knieëndruk evolueren naar gesneden stuurfase


 • Draaimechanisme en verplaatsingsvormen aanpassen aan het terrein

 • Variatie tussen voorkeursvoet en switch (basis niveau)

 • Basisgrabs grote kicker, gesprongen 180’s medium kicker, 360’s kleine kicker

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

3de Kroon

Gecontroleerd uitsturen d.m.v. subtiele variaties in uitgeoefende druk


 • Volledige boardcontrole in alle situaties op de piste

 • Geen zichtbaar onderscheid tussen voorkeursvoet en switch

 • 180’s, 360’s op medium en grote kickers, gevorderde tricks rails & boxen


De evolutie van het kind binnen deze 6 niveau’s is uniek en niet leeftijds gebonden, het ene kind zal sneller of trager doorheen deze niveau’s evolueren dan het andere. Het belangrijkste hierbij is om rekening te houden met het plezier dat het kind beleefd aan de wintersport en niet de snelheid van het doorlopen van de verschillende niveau’s van het Snow ID diplomaboekje.

De SNOW ID is enerzijds een hulpmiddel om de progressie van het kind op gebied van techniek en kennis op te volgen. Het document wordt door gediplomeerde ski- en snowboardleraren ingevuld en bevat alle informatie nodig om een inschatting te maken van het niveau van het kind. Deze informatie kan dan door onder andere touroperators, ski- en snowboardclubs, skibanen en scholen aangewend worden om een inschatting te maken van het individuele niveau van het kind om zo bijvoorbeeld niveaugroepen in te delen. 


Anderzijds kan de SNOW ID ook een stimulans zijn voor het kind om progressie te blijven maken. Doordat het kind evolueert doorheen de verschillende SNOW ID-niveau's en dit gedocumenteerd ziet op een diploma, zal de motivatie groter zijn om zich te blijven ontwikkelen.